Zajęcia basenowe 2018/2019

Zajęcia basenowe AKP KALMAR odbywają się tradycyjnie w KAŻDY (oprócz świątecznych i 2 maja 2019) CZWARTEK na AQUARIUS Plac Krakowski 10 w Zabrzu. Godzina rozpoczęcia to niezmiennie 20:00. Zajęcia będą trwją 1 godzinę basenową. Pełny harmonogram zajęć i prowadzący instruktorzy - tutaj

Zasady odpłatności za pojedyncze zajęcia:

- wszyscy dorośli oprócz pełnoletnich uczniów i studentów: 10 PLN

- niepełnoletni oraz pełnoletni uczniowie i studenci: 5 PLN

UWAGA: dla uproszczenia wprowadzamy możliwość dokonania jednorazowej wpłaty w okresach kwartalnych. Kwota do wpłaty wynika z przemnożenia ilości basenów od daty wpłaty do końca kwartału oraz stawki za 1 basen, wynikającej z zasad podanych wyżej. Wpłat można dokonywać bezpośrednio przed basenem lub przelewem na konto Klubu. Wpłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli przyczyna nieuczestniczenia w zajęciach leży po stronie uczestnika. W pierwszym kwartale, czyli od pażdziernika do grudnia 2018 planujemy 12 zajęć, więc maksymalna wpłata jednorazowa to 120 lub 60 PLN.

Wpłaty składek basenowych, z uwzględnieem akapitu poprzedniego, dokonujemy przed wejściem na obiekt, w związku z czym prosimy o przybycie nie później niż o 19:45

Zasady uczestnictwa jak dotychczas, czyli: 

- czepki są obowiązkowe (chyba, że owłosienia czaszki brak)

- kąpielówki przydatne (skupiamy się na pływaniu)

- ABC (maska, fajka, płetwy - to info dla niezorientowanych w temacie) zasadniczo konieczne.

Podobnie właściwa jest otwartość na polecenia instruktora prowadzącego - na torach treningowych niezbędna, na torze dla indywidualistów - przyda się - czasem.

UWAGA: osoby chętne mogą kontynuować czwartkowy wieczór w Pubie OFICYNA przy ul. Wolności koło Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrzu.

Zarząd