Składki klubowe 2015/1016

Gliwice, 2015-10-05

Zgodnie z uchwałą NWZ AKP Kalmar z dnia 3 sierpnia br. oraz podpisanym Porozumieniem pomiędzy Zarządami AKP Kalmar Klubu działającego przy OU PTTK (dalej AKP Kalmar) oraz AKP Kalmar Klub Sportowy (dalej AKP Kalmar KS) przedstawiamy:

Zasady opłacania składek podstawowych.

Składka podstawowa tzw. członkowska wynosi 20 PLN miesięcznie.

Odsetki od zaległych składek pozostają w wysokości 10 % zaległej kwoty miesięcznie.

Rachunek do wpłaty: AKP Kalmar Klub Sportowy, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, PEKAO SA O/ZABRZE nr 47 1240 4849 1111 0010 6440 8818 

  1. Osoby chcące należeć do AKP Kalmar Klub Sportowy - proszę o wpisanie w tytule przelewu „PRZYNALEŻNOŚĆ TAK” (tylko przy pierwszej wpłacie na rachunek) oraz podanie okresu za jaki składka jest wpłacana.

Członkowie założyciele AKP Kalmar KS oraz osoby, które zadeklarowały do dnia dzisiejszego chęć przystąpienia do klubu (ich dotyczy punkt 4.) wpłacają składki od września. Odsetek za wrzesień nie naliczamy z przyczyn oczywistych.

Członkowie AKP Kalmar deklarujący przynależność do AKP Kalmar KS stają się członkami obu klubów natomiast płacą tylko jedną składkę podstawową i zachowują pełnię uprawnień z tego wynikających, czyli np. status Klubowicza.

  1. Osoby chcące pozostać wyłącznie w AKP Kalmar – proszę o wpisanie w tytule przelewu „PRZYNALEŻNOŚĆ NIE” (tylko przy pierwszej wpłacie na rachunek) oraz podanie okresu za jaki składka jest wpłacana.

Składki członkowskie AKP Kalmar nie opłacone do dnia 5 października br. prosimy od tej daty wpłacać na podany rachunek bankowy.

  1. Członkowie honorowi AKP Kalmar są honorowani przez AKP Kalmar KS i nie płacą składek.
  2. Pełne prawa członkowskie tzn. status Klubowicza i związane z tym przywileje, (np. w zakresie składki basenowej) nabywa się po upływie trzeciego miesiąca kalendarzowego nieprzerwanego opłacania składki podstawowej. Nie dotyczy to członków założycieli AKP Kalmar KS – oni są Klubowiczami z definicji .

Zarząd AKP Kalmar                       Zarząd AKP Kalmar Klub Sportowy