Walne Zebranie AKP Kalmar Klub Sportowy

Szanowni Klubowicze,
informuję w imieniu Zarządu, że Walne Zebranie Członków AKP Kalmar Klub Sportowy rozpoczynamy o godzinie 18:00 (pierwszy termin) w dniu 20 czerwca br. (poniedziałek) w pomieszczeniu Klubu w Gliwicach, ul. Akademicka 5. Przy braku określonego Statutem kworum drugi termin wyznaczamy na godzinę 19:00 w tym samym dniu i miejscu. Zebranie w drugim terminie będzie ważne bez względu na ilość obecnych Klubowiczów.
W mailu z dnia 13 czerwca przedstawiłem sytuację w zakresie stanu opłaconych składek, warunkujących możliwość skutecznego uczestnictwa w Zebraniu.
Przedmiotowe Zebranie będzie poświęcone przede wszystkim dwóm tematom, w poniższej kolejności:
1. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2015 rok.
2. Przedstawienie sytuacji Klubu w pierwszym półroczu 2016 wraz z określeniem głównych kierunków działania Zarządu/Klubu do końca roku 2016 i w roku akademickim 2016/2017. W ramach tej części Zebrania Zarząd zaproponuje podjęcie uchwał, zdaniem Zarządu niezbędnych dla skuteczniejszego funkcjonowania Klubu w środowisku. W propozycjach Zarządu znajdzie się m.in modyfikacja nazwy Klubu.
Proszę o przybycie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem, w szczególności osoby chcące uregulować kwestie deklaracji przystąpienia do Klubu lub uzupełnienia składek. Członkowie Zarządu będą obecni w pomieszczeniu Klubowym od ok. 17:00.
W imieniu Zarządu
Michał