Kurs płetwonurka nitroksowego PN1

Kochani,

Pragnę zaprosić wszystkich chętnych na kurs nitroksowy PN1 który rozpocznie się w dniu 11.03.2020r. 

Osoby posiadające uprawnienia PN1 a chcący poszeżyć swoją wiedzę związaną z nurkowaniem na mieszaninach nitroksowych są mile widziane.

Szczegółowych informacji udziela : Artur Wiśniowicz pod nr tel. 692-496-916.

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar.


Warunki uczestnictwa w kursie:

•  ukończone 14 lat,

• posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,

• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,

• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

• Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 – 1.4 bar), w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

• wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1)