Prowadzący zajęcia basenowe.

Dla zainterwsowanych w zakładce Basen zamieszczony jest harmonogram prowadzących zajecia basenowe na 2020/21r