Ogłoszenie

Drodzy Klubowicze,

Z przyczyn od nas nie zależnych jesteśmy zmuszeni zmienić charakter Walnego Zebrania Członków AKP Kalmar Klub Sportowy planowanego na 6 marca 2023r o godzinie 19:00 ze sprawozdawczo - wyborczego na zwykłe zebranie członków AKP Kalmar na którym zostaną poruszone bieżące sprawy klubu.

Jednocześnie informujemy iż Walne Zebranie Członków AKP Kalmar Klub Sportowy planowane jest na 3 kwietnia 2023r o godzinie 19:00 (pierwszy termin) w pomieszczeniach Klubu usytuowanych w Gliwicach, ul. Akademicka 5. 

Przy braku określonego Statutem kworum drugi termin wyznaczamy na godzinę 19:15 w tym samym dniu i miejscu. Zebranie ma charakter sprawozdawczo wyborczy.

Zebranie będzie poświęcone przede wszystkim trzem tematom, w poniższej kolejności:

1. Przedstawienie sytuacji Klubu po zakończeniu kadencji ustępującego Zarządu

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

3. Wybór nowych władz Klubu

Proszę o przybycie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem, w szczególności osoby chcące uregulować zaległe składki. Członkowie Zarządu będą obecni w pomieszczeniu Klubowym od 18:30.

Za zaistniałe zamieszanie bardzo przepraszamy.

Zarząd AKP Kalmar