Nowy Zarząd 2023

Szanowni Klubowicze,

W dniu 03.04.2023 odbyło się Walne Zebranie członków AKP Kalmar K.S.  Podstawowym celem Zebrania było powołanie nowych władz Klubu. Poprzez głosowanie jawne Członków klubu, został wybrany nowy Zarząd AKP Kalmar K.S. W pierwszej Uchwale nowego (od 3 kwietnia br.) Zarządu, został ustalony następujący kształt :

Artur Łazor – obejmuje funkcję Prezesa Zarządu

Barbara Walawska – obejmuje funkcję Skarbnika

Barbara Orzechowska – obejmuje funkcję Sekretarza

Zbigniew Zaidel – obejmuje funkcję Członka Zarządu (Sprzętowy)

Artur Wiśniowicz – obejmuje funkcję Członka Zarządu (Szef szkolenia)

 

Walne Zebranie wybrało też Komisję Rewizyjną. W jej skład wchodzą:

Maciej Waliński

Elżbieta Lachm

Tadeusz Pawliszewski

W imieniu nowo powołanego Zarządu chcę podziękować członkom Klubu za okazane zaufanie (wybór składu Zarządu był jednomyślny). Równocześnie dziękuję ustępującym władzom AKP Kalmar za pracę włożoną w funkcjonowanie Klubu w latach 2019 2023, a w szczególności dla ustępującego Prezesa Artura Wiśniowicza za bardzo duże zaangażowanie w działalność Klubu.

Artur Łazor