Walne sprawozdawcze AKP Kalmar

Szanowni Klubowicze,
w imieniu Zarządu informuję, że Walne Zebranie Członków AKP Kalmar Klub Sportowy planowane jest o godzinie 17:30 (pierwszy termin) w dniu 18 czerwca br. (wtorek)
w pomieszczeniu Klubu w Gliwicach, ul. Akademicka 5. Przy braku określonego Statutem kworum drugi termin wyznaczamy na godzinę 17:45 w tym samym dniu i miejscu. Zebranie w drugim terminie będzie ważne bez względu na ilość obecnych Klubowiczów.

Zebranie ma charakter sprawozdawczy.

Zebranie będzie poświęcone przede wszystkim dwóm tematom, w poniższej kolejności:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
2. Przedstawienie sytuacji Klubu.

Proszę o przybycie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem, w szczególności osoby chcące uregulować zaległe składki. Członkowie Zarządu będą obecni w pomieszczeniu Klubowym od ok. 17:00.
W imieniu Zarządu
Artur