Nowy Zarząd

Szanowni Klubowicze,

dwa tygodnie temu odbyło się Walne Zebranie członków AKP Kalmar. Zebranie miało wyjątkowy konstruktywny charakter. Chociaż niektóre z przyjętych ustaleń można uznać za co najmniej dyskusyjne, całość dyskusji była zdecydowanie twórczą wymianą poglądów na dalsze kierunki funkcjonowania Klubu.

Pierwszym z widocznych skutków ustaleń Walnego Zebrania jest obniżenie składek basenowych do poziomu 8 PLN za wejście, co w porównaniu do dotychczas obowiązujących 18 PLN stanowi stanowi o zmianie jakościowej w tym zakresie. Efekty poznamy za kilka miesięcy. Decyzja została wprowadzona w życie z mocą od 15 stycznia br.

Jednakże podstawowym celem Zebrania było powołanie nowych władz Klubu. Pierwotnie podany do protokołu podział funkcji został ostatecznie ustalony w pierwszej Uchwale nowego (od 12 stycznia br.) Zarządu w sposób następujący:

Michał Filipów – obejmuje funkcję Prezesa Zarządu

Romuald Kociński – obejmuje funkcję Skarbnika

Mariusz Rozciecha – obejmuje funkcję Szefa Szkolenia

Opiekę nad sprzętem przejmuje Mariusz Rozciecha, jako że mamy vacat stanowisko Sprzętowego.

Walne Zebranie wybrało też Komisję Rewizyjną. W jej skład wchodzą:

Elżbieta Lamch

Zbigniew Zajdel

Wybrano również delegatów na zjazd OU PTTK. AKP Kalmar reprezentować będą:

Maciej Waliński

Daniel Mync

Romuald Kociński

 

W imieniu nowo powołanego Zarządu chcę podziękować członkom Klubu za okazane zaufanie (wybór składu Zarządu był jednomyślny). Równocześnie dziękuję ustępującym władzom AKP Kalmar za pracę włożoną w funkcjonowanie Klubu w latach ubiegłych.

Prezes Zarządu AKP Kalmar

Michał Filipów