INFO - badania lekarskie, szkolenie z zestawu tlenowego

Dwa terminy warto sobie zapisać:

Badania lekarskie - 11 czerwiec, czwartek godz. 20:00: Wojtek M. będzie osłuchiwał i opukiwał trakcie naszych zajęć basenowych. Składka dla Klubowiczów - 25 PLN, pozostali - 50 PLN.

Szkolenie w zakresie korzystania z zestawu tlenowego, zakupionego ostatnio do Klubu. Certyfikatów nie wydajemy (od tego są inni), natomiast celem jest zapoznanie nurkujących i towarzyszących nurkowaniom klubowym z podstawowych zasad i umiejętności stosowania aparatu. Termin: 15 czerwiec, poniedziałek, godz. 18:30 przed zebraniem klubowym w siedzibie Klubu. Opłat nie pobieramy.

Oba terminy są niejako przy okazji rutynowych działań Klubu, zapraszamy więc i liczymy na frekwencje w dobrze pojętym interesie, własnym i cudzym :)

Bulba

Michał