Nadzwyczajne Zebranie Walne AKP Kalmar

Nadzwyczajne Zebranie Walne AKP Kalmar

Zarząd Akademickiego Klubu Podwodnego Kalmar zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków AKP Kalmar, które odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia 2015 roku o godz. 18.30 w pomieszczeniu Klubu na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 5.

W przypadku braku frekwencji w powyższym terminie (poniżej 50% pełnoprawnych członków klubu) ustala się drugi termin Zebrania Walnego: 3 sierpnia 2015 roku godz. 18.45 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie odbędzie się niezależnie od ilości obecnych na Zebraniu członków klubu.

Przedmiotem Zebrania jest podjęcie uchwały o powołaniu z udziałem Członków AKP Kalmar klubu sportowego o statusie stowarzyszenia, nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Zarząd przypomina, że Klubowicz biorący czynny udział w Zebraniu Walnym nie może mieć zaległości w opłacaniu składek za ostatnie trzy miesiące, tj. od składki za maj 2015 włącznie i musi mieć opłaconą bieżącą składkę. Możliwe jest opłacenie składki bezpośrednio przed Zebraniem w siedzibie Klubu.

Konto do wpłaty: Romuald Kociński 96-10600076-0000300002376254 z adnotacją "składki za ...."

UWAGA: niezwłocznie po zakończeniu i podjęciu ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków AKP Kalmar odbędzie się Zebranie Założycielskie nowego stowarzyszenia. Osoby zainteresowane, nieobecne na ww. Zebraniu Walnym, proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości. Treść Statutu jest w tej chwili konsultowana z prawnikami i zostanie przekazana zainteresowanym nie później niż do dnia 27 lipca 2015, wraz z proponowaną treścią uchwał.

W imieniu Zarządu AKP Kalmar

Michał Filipów