Walne zebranie AKP Kalmar KS i AKP Kalmar

Informujemy, że WZC AKP Kalmar KS i AKP Kalmar przy OU PTTK, po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego AKP Kalmar KS za 2018 zostały przerwane do dnia 2 września br. godz. 18:00 (AKP Kalmar KS) i godz. 19:00 (AKP Kalmar prz OU PTTK).

Szanowni Klubowicze,
w związku z informacją o Walnym Zebraniu Członków przekazaną Klubowiczom w dniu 6 czerwca br. informuję w imieniu Zarządów, że Walne Zebranie Członków AKP Kalmar Klub Sportowy rozpoczynamy o godzinie 18:00 (pierwszy termin) w dniu 25 czerwca br. (wtorek) w pomieszczeniu Klubu w Gliwicach, ul. Akademicka 5. Przy braku określonego Statutem kworum drugi termin wyznaczamy na godzinę 19:00 w tym samym dniu i miejscu. Zebranie w drugim terminie będzie ważne bez względu na ilość obecnych Klubowiczów. 
Po zakończeniu WZC AKP Kalmar KS odbędzie się WZC AKP Kalmar przy OU PTTK. Pierwszy termin orientacyjnie godz. 20:30, drugi, wynikający z ew. braku kworum to 15 min. po pierwszym terminie. Oba zebrania mają charakter sprawozdawczo wyborczy.

W mailu z dnia 6 czerwca przedstawiłem sytuację w zakresie stanu opłaconych składek, warunkujących możliwość skutecznego uczestnictwa w Zebraniu.

Oba Zebrania będą poświęcone przede wszystkim trzem tematom, w poniższej kolejności:
1. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2018 rok (kadencję 2017/18 - AKP Kalmar przy OU PTTK) oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
2. Przedstawienie sytuacji Klubu po pierwszym półroczu 2019.

3. Wybór nowych władz Klubu
Proszę o przybycie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem, w szczególności osoby chcące uregulować zaległe składki. Członkowie Zarządu będą obecni w pomieszczeniu Klubowym od ok. 17:30.
W imieniu Zarządów.
Michał