Nowe władze Klubu

W dniu 2 września br. dokończono obrady Walnych Zebrań Członków AKP Kalmar KS i AKP Kalmar przy OU PTTK. Poświęcone były one udzieleniu absolutoriów dla odchodzących Zarządów oraz powołaniu władz Klubu na kolejne kadencje, rozpoczynające się w 2019 roku.

W wyniku obrad:

1. Udzielono skwitowania ustępującym Zarządom z działalności zakończonych kadencjach.

2. Powołano nowe władze na kadencje od 2019 roku. I tak:

w AKP Kalmar Klub Sportowy będzie działał Zarząd w składzie

Artur Wiśniowicz - Prezes Zarządu, Szef Szkolenia

Artur Łazor - Sekretarz

Barbara Walawska - Skarbnik

Zbigniew Zajdel - Sprzętowy

powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Maciej Waliński - Przewodniczący

Elżbieta Lamch - Członek Komisji

Tadeusz Pawliszewski - Członek Komisji

w AKP Kalmar przy OU PTTK działać będzie Zarząd w składzie:

Artur Wiśniowicz - Prezes Zarządu

Zbigniew Zajdel - Członek Zarządu

Romuald Kociński - Członek Zarządu

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

Maciej Waliński - Przewodniczący

Elżbieta Lamch - Członek Komisji

Powołano również delelgatów na Zjazd OU PTTK. Delegatami Klubu zostali:

Maciej Waliński

Romuald Kociński

W imieniu ustępujących Zarządów życzę nowo powołanym władzom powodzenia.

Michał Filipów