Walne zebranie Członków AKP Kalmar K.S.

Szanowni Klubowicze,
informuję w imieniu Zarządu, że Walne Zebranie Członków AKP Kalmar Klub Sportowy planowane

jest 20 czerwca 2022r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w pomieszczeniu Klubu.

Porządek obrad zostanie podany w późniejszym terminie.