Walne zebranie Członków AKP Kalmar K.S.(Aktualizacja)

Szanowni Klubowicze,
w imieniu Zarządu informuję, że Walne Zebranie Członków AKP Kalmar Klub Sportowy rozpoczynamy o godzinie 18:00 (pierwszy termin) w dniu 20 czerwca br. (poniedziałek) w pomieszczeniu Klubu w Gliwicach, ul. Akademicka 5. Przy braku określonego Statutem kworum drugi termin wyznaczamy na godzinę 19:00 w tym samym dniu i miejscu. Zebranie w drugim terminie będzie ważne bez względu na ilość obecnych Klubowiczów. 
Zebranie ma charakter sprawozdawczo wyborczy.

Zebranie będzie poświęcone przede wszystkim trzem tematom, w poniższej kolejności:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Przedstawienie sytuacji Klubu.

3. Wybór nowych władz Klubu
Proszę o przybycie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem, w szczególności osoby chcące uregulować zaległe składki. Członkowie Zarządu będą obecni w pomieszczeniu Klubowym od ok. 17:30.
W imieniu Zarządu
Artur