Kolejny wykład

W poniedziałek (03.02.2014r.), zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na zebraniu klubowym przedstawiona została prezentacja na temat wyważania się nurka.
20-minutowy, bogato ilustrowany rysunkami wykład przedstawił kompleksowo zasady i prawa rządzące prawidłowym wyważaniem się nurka w różnych konfiguracjach sprzętowych.
Początkujący nurkowie otrzymali spory kawałek niewątpliwie rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy nurkowej, a ''starzy wyjadacze'' mieli możliwość konfrontacji swojej wiedzy o wyważaniu z współczesnym modelem jego realizacji.

Nieobecni niech żałują, bo warto było przyjść.

Prezentację w całości opracował i przedstawił Romuald Kociński, który już zapowiedział na początek marca kolejny wykład na temat: ''Dekompresja - technika i zasady posługiwania się tablicami dekompresyjnymi''.

Data i godzina wykładu zostanie podana na stronie klubowej.

Podpisano: Klubowicz DM