Spotkania Klubowe i Zarządu, status Klubowicza

Zebrania klubowe i zarządu

Zebrania Zarządu odbywają się (z niewielkim wyjątkiem) w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18:00, w siedzibie Klubu na Wydziale Budownictwa w Gliwicach, ul. Akademicka 5.

Zebrania mają charakter otwarty, prosimy jednak o udział konstruktywny :)

W przypadku zmiany terminu lub wyznaczenia dodatkowych zebrań zarządu, na stronie klubowej zostanie umieszczony odpowiedni komunikat oraz wysłany zostanie informacyjny e-mail do członków zarządu oraz osób zaproszonych.

Spotkania członków i sympatyków Klubu odbywają się we wszystkie "czarne" (czyli nie świąteczne) poniedziałki o godz. 19:00 w okresie od początku października do końca czerwca. Zbieramy się oczywiście również w ww. siedzibie Klubu.

 Status Klubowicza

Status Klubowicza przysługuje osobie, która opłaciła trzy kolejne składki miesięczne - od czwartego miesiąca jest Klubowiczem uprawnionym do wszelkich ulg, posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze. Przykładowo, jeżeli ktoś opłacił pierwszą składkę w kwietniu, pełnię benefitów Klubowicza może uzyskać od 1 lipca.

Status Klubowicza traci się po upływie sześciu miesięcy nieopłacania składek - jeżeli ktoś ostatnią składkę zapłacił w styczniu, może je uzupełnić do 31 lipca. Opłacenie składek wstecz obciążone jest odsetkami w wysokości 10% za każdy miesiąc zwłoki. Prosimy o kontakt ze Skarbnikiem w celu określenia ich wysokości.