Informacja o Walnym Zebraniu Klubu

 

Zebranie Walne AKP Kalmar

Zarząd Akademickiego Klubu Podwodnego Kalmar serdecznie zaprasza członków klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w poniedziałek 12 stycznia 2015 roku o godz. 19.00 w pomieszczeniu klubu na Wydziale Budownictwa.

W przypadku braku frekwencji w powyższym terminie (poniżej 50% pełnoprawnych członków klubu) ustala się drugi termin Zebrania Walnego: 12 stycznia 2014 r. godz. 19.15 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie odbędzie się niezależnie od ilości obecnych na Zebraniu członków klubu.

W programie Zebrania przewidywane są:

 • sprawozdanie z działalności klubu za rok 2014,
 • podsumowanie całej kadencji 2013-2014,
 • wybór nowych władz klubu,
 • dyskusja nad minioną działalnością klubu i planami na przyszłość,
 • przyjmowanie wolnych wniosków klubowiczów,
 • drobny poczęstunek, aby zregenerować siły dyskutantów,
 • w kuluarach możliwe wstąpienie do PTTK i przyjmowanie składek PTTK na 2015 rok.

  Zarząd przypomina, że Klubowicz biorący czynny udział w Zebraniu Walnym nie może mieć zaległości w opłacaniu składek i musi mieć opłaconą bieżącą składkę.

  Zarząd AKP Kalmar